MSC Keurmerk

MSC Keurmerk: Marine Stewardship Council
Vis met het MSC-keurmerk is gegarandeerd duurzame vis. Het keurmerk is het broertje van FSC (Forest Stewardship Council), dat duurzaam hout garandeert. Daarnaast is er het ASC keurmerk, dit keurmerk is er voor vis kwekerijen. MSC is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet om het visaanbod in zee voor de lange termijn te garanderen. Daarnaast ziet deze organisatie er op toe dat de leefomgeving van vissen gezond blijft.

De MSC-organisatie is in 1996 opgericht door het Wereld Natuur Fonds en Unilever om duurzame visvangst te bevorderen en schade aan het zeeleven te beperken. Sinds 1999 is de organisatie onafhankelijk en inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met kantoren in Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Australië.

Visserijen krijgen het MSC-certificaat wanneer zij aan een onafhankelijk onderzoeksteam hebben getoond dat de visserij niet bijdraagt aan overbevissing, dat schade aan het zeemilieu minimaal is en dat het bedrijf beschikt over een goed visserijbeheer. Een MSC gecertificeerde visserij mag alleen producten met het blauwe MSC-ecolabel aanbieden als iedere afzonderlijke schakel in de keten is gecertificeerd. Zo kan vis met het MSC-ecolabel volledig worden herleid naar de visserij die de vis heeft gevangen.

MSC keurmerk, voorbeeld uit de praktijk

Bijvoorbeeld de wilde Alaska zalm van Veltman Vis Service BV wordt geheel volgens de regels van de Marine
Stewardship Council (MSC) gevangen en verwerkt. Dit betekent dat de zalm afkomstig is van visserij die geheel onder strenge controle staat van het MSC.
De visserij op wilde Alaska zalm die wij leveren voldoet aan de eisen van het MSC. Alle wilde Alaska zalm wordt in de periode juli tot eind september gevangen voor de kusten van Alaska. Voor deze zeer selectieve visserij maken de vissers gebruik van lijnen met speciale haken. Deze haken zorgen ervoor dat alleen de volwassen vissen gevangen worden.
Eenmaal gevangen wordt de wilde Alaska zalm direct aan boord verwerkt en zeer snel per stuk ingevroren. Deze zeer selectieve visserij is in handen van een aantal oorspronkelijke inwoners van Alaska die sedert vele decennia beschikken over de visrechten. Deze oorspronkelijke be-woners zijn één met hun leefomgeving en dragen met hun duurzame vismethoden bij aan de instandhouding van de Alaska zalm. De regering in Alaska heeft altijd de visserij streng gecontroleerd en gereguleerd, hierdoor was Alaska het eerste land dat voldeed aan de MSC voorschriften.