Traceerbaarheid vis en visproducten

De traceerbaarheid van vis en producten waar vis in verwerkt zit, is belangrijk voor de voedselveiligheid en duurzaamheid. Door het goed registreren bij de visserij, verwerking, verpakking en distributie is de vis van vangst tot uw keuken geregistreerd. Mocht er over een product een vraag rijzen dan kan snel en efficiënt ingegrepen worden. Dit komt de voedselveiligheid en hygiëne ten goede.

Door de hele productieketen door wordt de vis of het visproduct geregistreerd. Van wilde vis wordt geregistreerd waar deze gevangen wordt. Bij kwekerijen wordt de vis zelfs vanaf de geboorte nauwkeurig geregistreerd. Op deze manier is het niet alleen het product welk scherp in de gaten gehouden wordt, ook de kwekerij, visserij en verwerkingsbedrijf staan onder toezicht. Dit komt de kwaliteit ten goede en stimuleert het werken met top bedrijven uit de branche. Illegaal gevangen vis wordt hiermee verleden tijd.

De traceerbaarheid van vis en visproducten geldt ook voor schaal- en schelpdieren. Hierdoor kan duurzame visvangst aangetoond worden en kan op bijvoorbeeld het MSC keurmerk gecontroleerd worden. Doordat de herkomst en kwaliteit van de producten die u in uw keuken gebruikt veilig gesteld is, weet u waar u aan toe bent.