Nieuw in ons assortiment: Gaffelkabeljauw

Nieuw in ons assortiment: Gaffelkabeljauw

Half september deed de Urker kotter SC35 Jacob Senior op het randje van het Nederlandse deel
van de Noordzee een bijzondere vangst. Visser Jacob Snoek wist niet welke vis hij in zijn handen
had en stuurde een foto naar Ecomare. Conservator Arthur Oosterbaan stelde daarop vast dat het
om een gaffelkabeljauw ging, een nieuwe soort voor Nederland.
Op verzoek van Oosterbaan heeft ook zeevissenkenner Hans Witte van het Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee de foto bekeken. Witte kon bevestigen dat het een gaffelkabeljauw was. Het is
voor zover bekend de eerste keer dat deze vis op Nederlands grondgebied gevangen is.
Gaffelkabeljauwen worden ook wel sluismeesters genoemd.
Er is niet veel bekend over de leefwijze van gaffelkabeljauwen. Ze eten kleine vis en kreeftachtigen.
Jonge vissen van deze soort houden zich graag op in wiervelden. Oudere exemplaren verhuizen ook
regelmatig naar diepten tot 1000 meter. Het lijkt erop dat ze zich hebben gespecialiseerd in het leven
op onderzeese hellingen tussen diep en ondiep water.
Gaffelkabeljauwen komen voor in de Middellandse Zee, de Atlantische oceaan en in het noordelijke
deel van de Noordzee. Omdat volwassen gaffelkabeljauwen afhankelijk zijn van diep zeewater is het
niet te verwachten dat de soort zich zal uitbreiden naar de ondiepe zuidelijke Noordzee. Een
gaffelkabeljauw in de Nederlandse wateren zal dus naar alle waarschijnlijkheid een zeldzaamheid
blijven.

 

Artikelnummer: 210212