Oester

Oester

Oesters zijn een échte delicatesse. Er zijn twee soorten oesters: de Zeeuwse Oester
(Crassostrea gigas) en de platte oester (Ostrea edulis). De soorten verschillen aanzienlijk van elkaar. De platte oester is zeldzaam, groeit traag en plant zich moeilijk voort. Na ongeveer zes jaar is hij volgroeid. De Zeeuwse oester daarentegen komt in groten getale in de Oosterschelde voor en kan binnen twee jaar volwassen zijn. 

Oesters worden in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer gekweekt, waar de natuurlijke omstandigheden gunstig zijn. In de maanden juni en juli planten oesters zich voort. Het ‘zaad’ zakt na een paar weken op de bodem, waar het zich vasthecht op lege mosselschelpen. Daar groeit de oester verder. Elk jaar dat de oester groeit, krijgt hij er een nieuwe ring bij. Daardoor is aan de schelp makkelijk af te lezen hoe oud een oester is. Tijdens het groei-proces wordt de Zeeuwse oester regelmatig verplaatst naar andere percelen, waar op dat moment de juiste omstandigheden heersen om verder te groeien. De platte oesters blijven continu op hetzelfde perceel liggen. Na het opvissen worden de oesters aan wal in oesterputten met vers Oosterscheldewater bewaard. De oesters zuiveren zichzelf van zand en slib. Na een paar dagen zijn ze schoon en worden ze verpakt. De kweek van de Zeeuwse oester is minder arbeidsintensief en beter bestand tegen ziektes dan de platte oester. De platte oester is gelijkmatiger qua vorm dan de grillig gevormde Zeeuwse oester. 

Het oesterseizoen loopt van september tot april. In de maanden oktober, november en december zijn de oesters op hun best. Ze zijn dan romig en vol met vlees. Oesters zijn in verschillende maten te koop. De benamingen van de platte en de Zeeuwse oesters zijn verschillend. De maten van de Zeeuwse oesters staan in Romeinse cijfers, de platte oesters in nullen. Oesters worden in mandjes met zeewier verpakt, dit houdt het vochtgehalte op peil en zorgt er bovendien voor dat de oesters niet beschadigen. Bewaar de oesters koel (3-5°C) in het mandje, nooit in water.