Duurzaamheid en certificering

Duurzaamheid staat bij Veltman Vis hoog in het vaandel. Hoe kunnen we volgende generaties nog steeds laten genieten van de verworvenheden van vandaag? In een tijd waarin we veel verlangen van de aarde en haar bronnen is er een risico dat deze uitgeput raakt. Wij kijken niet alleen naar het behouden van, maar streven naar meer. Een hogere kwaliteit van de  producten. Door de regels die gesteld worden en de eisen en voorschriften bij elke certificering door te voeren en toe te passen. 

Keurmerken

Er zijn meerdere keurmerken in de vissector die overbevissing tegengaan en streng controleren op behoud en kwaliteit. Deze keurmerken geven u een goed en objectief beeld van onze producten en van ons bedrijf. Wij zijn trots op de keurmerken die wij mogen dragen.

Wat betekent dit voor u?

 • De producten die wij leveren voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit;
 • De herkomst en verwerkingswijze van onze producten zijn transparant;
 • Nu en in de toekomst kunnen wij u een constante kwaliteit garanderen;
 • Stimulering van kleinschalige visserij waardoor wij speciale producten kunnen leveren;
 • Korte lijnen met de visserij, dus een zeer vers product.

Import / export

Veltman Vis is als horecagroothandel gecertificeerd door de Europese Gemeenschap (EG 6708). Deze code geeft aan bij welk bedrijf het product is geproduceerd. Dit bedrijf staat qua hygiëne onder toezicht van de EU.

Vanwege ons dagelijkse contact met handel en visserij kunnen wij u adviseren welke vis in welk gedeelte van het jaar het best tot zijn recht komt.

Logo ASC

ASC Keurmerk

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council en is in het leven geroepen door het Wereld Natuurfonds. Het ASC keurmerk staat voor verantwoorde viskweek. Het aandeel kweekvis wordt steeds groter en ASC is een belangrijk keurmerk geworden. Het doel van ASC is de viskwekerijen duurzaam en verantwoord te maken en hiermee de productieketen meer waarde te geven. Erg belangrijk, aangezien meer dan de helft van de vis die tegenwoordig  wordt geconsumeerd uit een kwekerij komt. De ASC ziet toe op verantwoorde, duurzame viskwekerij met respect voor de natuur en sociale omstandigheden voor werknemers.

Vis met het ASC keurmerk heeft verantwoorde voeding gehad en niet onnodig antibiotica en andere chemicaliën toegediend gekregen. Door vis in te kopen met het ASC keurmerk weet u zeker dat u bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van mensen in de visindustrie.

HACCPHACCP

Uiteraard is Veltman Vis HACCP- gecertificeerd. Dit betekent onder andere:

 • Monitoring en verbetering op het gebied van voedselveiligheid;
 • Hygiëne en het wegnemen van ieder mogelijk risico voor de volksgezondheid;
 • Wij kennen de risico’s die voor de verwerking van vis belangrijk zijn, en inventariseren alle potentiële gevaren;
 • Bewaken de CCP’s;
 • Wij nemen maatregelen om deze risico’s weg te nemen;
 • Wij controleren en registreren of de risico’s weggenomen zijn;
 • Passen verificatie toe, een periodieke check om na te gaan of de aanpak goed werkt;
 • Wij registreren alle belangrijke gegevens en periodieke controles.

 

Om vooral de kwaliteit te waarborgen werken wij alleen met gecertificeerde bedrijven.  Wij kunnen dus met zekerheid stellen dat ook bij onze leveranciers kwaliteit hoog in het vaandel staat.

FSSC 22000

FSSC 22000 staat voor Food Safety System Certification 22000 en is een internationaal erkende vorm van aantoonbare voedselveiligheid.  De FSSC 22000 vindt zijn oorsprong in de Codex Alimentarius en is een standaard die ontwikkeld is door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV).

De FSSC 22000 Certificering stelt strenge eisen aan een bedrijf. Er wordt gekeken naar producten , verwerkingsprocessen en handelswijze van het personeel. Er dient een modern en up-to-date HACCP plan aanwezig te zijn en een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze certificering verzekert u als afnemer dat het bedrijf, waar u zaken mee doet, voldoet aan de strenge regelgeving.

MSCMSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk is gegarandeerd duurzame vis. Er is ook het ASC keurmerk, dit is voor vis uit kwekerijen. MSC is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet om het visaanbod (in zee) voor langere tijd te garanderen. Deze organisatie ziet er tevens op toe dat de leefomgeving van vissen gezond blijft. Visserijen krijgen het MSC-certificaat wanneer zij aan een onafhankelijk onderzoeksteam hebben getoond dat de visserij op die soort niet bijdraagt aan overbevissing. Dat schade aan het zeemilieu minimaal is en dat het bedrijf beschikt over een goed visserijbeheer. Een MSC gecertificeerde visserij mag alleen producten van het blauwe MSC-ecolabel voorzien als iedere afzonderlijke schakel in de keten is gecertificeerd. Zo kan vis met het MSC label volledig worden herleid.

De traceerbaarheid  van vis en haar producten waar vis in is verwerkt, is belangrijk voor de voedselveiligheid én duurzaamheid. Door het goed registreren bij de visserij, verwerking, verpakking en distributie is de vis van vangst tot keuken geregistreerd. Op deze manier is het niet alleen het product dat scherp in de gaten wordt gehouden, ook de kwekerij, visserij en verwerkingsbedrijf staan onder toezicht. Dit komt de kwaliteit ten goede.

WaddengoudWaddengoud

De traceerbaarheid van vis en visproducten geldt ook voor schaal- en schelpdieren. Hierdoor kan duurzame visvangst aangetoond worden. Zo ook met producten die het keurmerk Waddengoud dragen. Producten die het keurmerk Waddengoud dragen, voldoen aan de criteria van Streekeigen Producten Nederland, opgesteld door het Ministerie van Landbouw.  Regionale herkomst en verwerking, duurzame productiewijze en onafhankelijke controle zijn hier onderdeel van.

Logo ASC

ASC Keurmerk

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council en is in het leven geroepen door het Wereld Natuurfonds. Het ASC keurmerk staat voor verantwoorde viskweek. Het aandeel kweekvis wordt steeds groter en ASC is een belangrijk keurmerk geworden. Het doel van ASC is de viskwekerijen duurzaam en verantwoord te maken en hiermee de productieketen meer waarde te geven. Erg belangrijk, aangezien meer dan de helft van de vis die tegenwoordig  wordt geconsumeerd uit een kwekerij komt. De ASC ziet toe op verantwoorde, duurzame viskwekerij met respect voor de natuur en sociale omstandigheden voor werknemers.

Vis met het ASC keurmerk heeft verantwoorde voeding gehad en niet onnodig antibiotica en andere chemicaliën toegediend gekregen. Door vis in te kopen met het ASC keurmerk weet u zeker dat u bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van mensen in de visindustrie.

HACCPHACCP

Uiteraard is Veltman Vis HACCP- gecertificeerd. Dit betekent onder andere:

 • Monitoring en verbetering op het gebied van voedselveiligheid;
 • Hygiëne en het wegnemen van ieder mogelijk risico voor de volksgezondheid;
 • Wij kennen de risico’s die voor de verwerking van vis belangrijk zijn, en inventariseren alle potentiële gevaren;
 • Bewaken de CCP’s;
 • Wij nemen maatregelen om deze risico’s weg te nemen;
 • Wij controleren en registreren of de risico’s weggenomen zijn;
 • Passen verificatie toe, een periodieke check om na te gaan of de aanpak goed werkt;
 • Wij registreren alle belangrijke gegevens en periodieke controles.

 

Om vooral de kwaliteit te waarborgen werken wij alleen met gecertificeerde bedrijven.  Wij kunnen dus met zekerheid stellen dat ook bij onze leveranciers kwaliteit hoog in het vaandel staat.

FSSC 22000

FSSC 22000 staat voor Food Safety System Certification 22000 en is een internationaal erkende vorm van aantoonbare voedselveiligheid.  De FSSC 22000 vindt zijn oorsprong in de Codex Alimentarius en is een standaard die ontwikkeld is door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV).

De FSSC 22000 Certificering stelt strenge eisen aan een bedrijf. Er wordt gekeken naar producten , verwerkingsprocessen en handelswijze van het personeel. Er dient een modern en up-to-date HACCP plan aanwezig te zijn en een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze certificering verzekert u als afnemer dat het bedrijf, waar u zaken mee doet, voldoet aan de strenge regelgeving.

MSCMSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk is gegarandeerd duurzame vis. Er is ook het ASC keurmerk, dit is voor vis uit kwekerijen. MSC is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet om het visaanbod (in zee) voor langere tijd te garanderen. Deze organisatie ziet er tevens op toe dat de leefomgeving van vissen gezond blijft. Visserijen krijgen het MSC-certificaat wanneer zij aan een onafhankelijk onderzoeksteam hebben getoond dat de visserij op die soort niet bijdraagt aan overbevissing. Dat schade aan het zeemilieu minimaal is en dat het bedrijf beschikt over een goed visserijbeheer. Een MSC gecertificeerde visserij mag alleen producten van het blauwe MSC-ecolabel voorzien als iedere afzonderlijke schakel in de keten is gecertificeerd. Zo kan vis met het MSC label volledig worden herleid.

De traceerbaarheid  van vis en haar producten waar vis in is verwerkt, is belangrijk voor de voedselveiligheid én duurzaamheid. Door het goed registreren bij de visserij, verwerking, verpakking en distributie is de vis van vangst tot keuken geregistreerd. Op deze manier is het niet alleen het product dat scherp in de gaten wordt gehouden, ook de kwekerij, visserij en verwerkingsbedrijf staan onder toezicht. Dit komt de kwaliteit ten goede.

WaddengoudWaddengoud

De traceerbaarheid van vis en visproducten geldt ook voor schaal- en schelpdieren. Hierdoor kan duurzame visvangst aangetoond worden. Zo ook met producten die het keurmerk Waddengoud dragen. Producten die het keurmerk Waddengoud dragen, voldoen aan de criteria van Streekeigen Producten Nederland, opgesteld door het Ministerie van Landbouw.  Regionale herkomst en verwerking, duurzame productiewijze en onafhankelijke controle zijn hier onderdeel van.

Er komen tegenwoordig steeds meer wetten, regels en gedragscodes waar een ieder aan behoort te voldoen. Toch staan we bij Veltman Vis volledig achter de gekozen certificering. Omdat het u een garantie geeft dat wij kwaliteit heel belangrijk vinden. Wij geven u graag advies bij het opmaken van de kaart, maar dan wel duidelijk welke vis, in welk gedeelte van het jaar het beste tot zijn recht komt. Vanwege ons dagelijkse contact met handel én visserij kunnen wij u duidelijk adviseren over Vis en Visproducten. Mocht u een vraag hebben over de certificeringen, seizoenen of onze producten neem dan gerust contact met ons op.